FAQ: Php Empty Ne Işe Yarar?

0 Comments

PHP de Empty ne demek?

unset () fonksiyonu tanımlanmış (oluşturulan) değişkeni tanımsız yapmak (yok etmek) için kullanılır. Bir veya birden fazla değişken aynı fonksiyonda yok edilebilir. Değer döndürmez.

Php isset fonksiyonu ne işe yarar?

PHP isset fonksiyonu parametre olarak aldığı değişkenin/değişkenlerin tanımlı olup olmadığını kontrol eder.

Laravel isset nedir?

isset () fonksiyonu, parametre olarak verilen değişkenin tanımlı olup olmadığını kontrol eder. Belirtilen değişken tanımlıysa ve NULL değilse TRUE(doğru) döner.

PHP Session ne demek?

Session (oturum)larda cookieler gibi kullanıcı bilgilerinin tutuldugu bölümlerdir. Sessionların cookielerden en önemli farkları sessionlar kullanıcının bilgisayarında değil sunucuda tutulurlar. Böylece daha güvenlidirler. programcının bir çıkış bölümü yazması gerekmektedir.

PHP de Strlen nedir?

İstediğiniz herhangi bir string, kaç karakterden oluştuğunu öğrenmek için strlen () fonksiyonunu kullanılır. Bu fonksiyon boşluk ve diğer karekterleride sayar.

PHP dizi ne demek?

PHP ‘de bir dizi aslında sıralı bir eşlemdir. Bir eşlem, değerleri anahtarlarla ilişkilendiren bir veri türüdür. Dizilerin değerleri, ağaçlar, diziler ve hatta çok boyutlu diziler bile olabilir.

Empty komutu ne ise yarar?

Empty fonksiyonu yalnızca değişkenin boş olup olmadığını kontrol eder. Bir değişkene değer atanmamışsa, veya değeri sıfır yada boş alfanümerik (null string) ise, doğru TRUE değerini döndürür.Değer atanmışsa FALSE değerini döndürür.

Php if else nedir?

if ifadesi eğer anlamına gelir. Kullanım şekli; Eğer belirttiğim koşul yerine geliyorsa şunları, gelmiyorsa bunları yap demektir. else ifadesi ise; her iki koşulda yerine gelmiyorsa yapılacak işlemi belirtir.

You might be interested:  Often asked: Php Nerede Yazılır?

PHP de Session Oturum Yönetimi Nedir?

Oturumun temel amacı kullanıcının oturum açtığı andan itibaren kendine özel alanında hareket edebilmesidir. Bir oturumu cookie ve session olmaz üzere iki farklı şekilde oluşturabiliriz. cookie tarayıcıda depolanan bir oturum veri iken session sunucuda depolandığı için daha güvenilirdir.

PHP Superglobals nedir?

PHP ‘de, genel ya da fonksiyon içindeki tüm kodlar tarafından kullanılabilen önceden tanımlanmış değişkenlere Superglobals değişkenler adı verilir. Bu değişkenlere fonksiyonlar içinden erişim sağlamak için ayrıca global olarak tanımlamak gerekmez.

PHP Session nerelerde kullanılır?

Session nerelerde kullanılabilir Oturumun kapanmasıyla silinmesi ve tekniği nedeniyle session verileri daha çok kullanıcılarınızın sitenize giriş yaptığında onları tarayıcıyı kapatana kadar giriş yapmış şekilde tutmanıza ve bazı yerlerde sanal sepet uygulamarını gerçekleştirmenizde kullanılır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post

Adblock
detector