Readers ask: Microsoft Office Dipnot Nasıl Yapılır?

0 Comments

Dipnot çizgisi nasıl ayarlanır?

Dipnot veya son not ayırıcısını kaldırma veya değiştirme Belgenizin en altında Dipnotlar bölmesi görüntülenir. Giriş sekmesindeki seçenekleri seçerek ayırıcının rengini veya stilini düzenleyebilirsiniz veya ayırıcıları silmek için Dipnotlar listesinde Dipnot Ayırıcısı’ne tıklayın ve ayırıcı çizgiyi seçin ve silin.

Dipnot eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

Dipnot ve son not ekleme

 1. Dipnot veya son not eklemek istediğiniz yere tıklayın.
 2. Başvurular sekmesinde Dipnot Ekle veya Son Not Ekle seçeneğini belirleyin.
 3. Dipnot veya son notta yazmak istediklerinizi girin.
 4. Notun başındaki numaraya veya simgeye çift tıklayarak belgede kaldığınız yere geri dönün.

Tezde dipnot nasıl eklenir?

DİPNOT EKLEME

 1. Belgenizin içinde notun sabitleyicisini yerleştirmek istediğiniz yere tıklayın.
 2. Ekle => dipnot.
 3. 3.Numaralandırma alanında, kullanmak istediğiniz biçimi seçin. Karakter’i seçerseniz, tara butonuna ()
 4. 4.Tür alanında, Dipnotu seçin.
 5. Tamama tıklayın.
 6. 6.Notu yazın.

Ms Word’de dipnot eklemek için hangi işlemler yapılmalıdır?

Genellikle, dipnotlar sayfanın en altında, sonnotları ise belgenin veya bölümün sonuna gelecek şekilde görünür. Son Not ekle

 1. Son not eklemek istediğiniz yeri tıklatın.
 2. Sonnot eklemek > Ekle ‘yi tıklatın. Word metne bir başvuru işareti yerleştirir ve son notu belgenin sonuna ekler.
 3. Son not metnini yazın.
You might be interested:  Readers ask: Microsoft Office 2010 Slayt Nasıl Yapılır?

Wordde Dipnot çizgisi nasıl yapılır?

Dipnot ekleme

 1. Dipnotu eklemek istediğiniz yere tıklayın.
 2. Başvurular > Dipnot Ekle’ye tıklayın. Word metne bir başvuru işareti ekler ve dipnot işaretini sayfanın en altına ekler.
 3. Dipnot metnini yazın. İpucu: Belgedeki yerinize dönmek için dipnot işaretini çift tıklayın.

Dipnota ne yazılır?

Başka bir anlatımla dipnot, sayfa altına yazılan ve o sayfadaki bilgiler ile ilgili açıklayıcı notların bütününe verilen isimdir. Dipnot biraz kaynakçaya da benzetilebilir. Dipnot, bir eserin, yararlanılan kaynaklarını gösteren ve eserin sonunda yer alan kaynakça gibi bir fonksiyonu üstlenmiştir.

Belgenin iki sürümünü nasıl karşılaştırılır?

 1. Belgenin karşılaştırmak istediğiniz iki sürümünden birini açın.
 2. Araçlar menüsünde Değişiklikleri İzle’nin üzerine gelin ve Belgeleri Karşılaştır’a tıklayın.
 3. Özgün belge açılır menüsünde, özgün belgeyi seçin.
 4. Düzeltilmiş belge açılır menüsünde, belgenin diğer sürümüne göz atın ve ardından Tamam’a tıklayın.

Kaynakçada Ansiklopedi nasıl yazılır?

Yazar Adı Soyadı, “Madde Adı”, Ansiklopedi Adı (Baskı Yeri: Yayıncı, Yıl; Cilt: Sayfa Numarası. Yazar Soyadı, “Madde Adı”, Cilt: Sayfa Numarası. Örnek Kullanım: Ömer Faruk Akün, “Âlî Mustafa Efendi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 1989; 2: 416.

Makalede Sonnot nedir?

Endnote, kitabın sonunda veya kitabın belirli bir bölümünde basılmış bir notu ifade eder. Metin içi alıntıların kısaltılmış bir ilavesi.

Kaynaklar dipnot olarak nasıl verilir?

Dipnot yöntemine göre kaynakça düzenlenirken;

 1. Kaynaklar kategorilere ayrılmalıdır,
 2. Yazarların soyadı adlarının önüne gelmelidir, aralarında virgül olmalıdır,
 3. Sıralama yazarların soyadına göre alfabetik olarak yapılmalıdır,
 4. Kullanılan kaynağın sayfa numarası kaldırılmalıdır,

Dipnot nasıl yazılır makale?

Bir dergi içinde yayımlanan bir makale ilk başvurusunda dipnotunda şöyle kaynak gösterilir: Yazar Adı ve Soyadı, “ Makalenin Adı,” Derginin Adı, Cilt no.su, Sayı no.su (Ay, Yıl), Sayfa no.su.

You might be interested:  Quick Answer: Microsoft Word Belgesi Nasıl Indirilir?

Atıf yapmak nasıl olur?

Sayfa Numarası Vermeden Atıf Yapmak: Eser yazarının adı metinde yer alıyorsa ve herhangi bir sayfaya gönderme yapılmayacaksa, eserin tarihi yazar isminin yanına koyularak atıf yapılır. Örnek: yazar adı (1993) Bu yöntem araştırmanın konusu ve genel temasıyla ilgili yorum katılmadan yapılan genel atıflar için kullanılır.

Dipnot nasıl eklenir klavyede?

Dipnotlar ve Son Notlar için PC Klavye Kısayolları Dipnot eklemek için Alt + Ctrl + F tuşlarına basın.

Belgeye Üstbilgi ve altbilgi eklemek için aşağıdakilerden hangi yöntem kullanılır?

Üst bilgi veya alt bilgi ekleme

 • Ekle > Üst Bilgi veya Alt Bilgi ‘ye gidin.
 • Kullanmak istediğiniz üst bilgi stilini seçin.
 • Üst bilgi veya alt bilgi için metin ekleyin veya metni değiştirme.
 • Çıkmak için Üst Bilgi ve Alt Bilgiyi Kapat’ı seçin veya Esc tuşuna basın.

Son not nedir?

Dipnot sayfanın sonunda olan ve o sayfada olan bir olayı, bir kişiyi açıklamak için kullanılır.Dipnot yapacağınız kelimenin üstünde kaçıncı dipnot ise o rakam gözükür. Dipnota Başvurular sekmesinden ulaşabiliriz. Sonnot belgenin sonunda yani son sayfada olur. Sonnot yapacağınız kelimenin üstünde i harfi gözükür.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post

Adblock
detector