Often asked: Microsoft Word De Dipnot Nasıl Eklenir?

0 Comments

Microsoft Word 2010 dipnot nasıl eklenir?

Dipnot ve son not ekleme

 1. Dipnot veya son not eklemek istediğiniz yere tıklayın.
 2. Başvurular sekmesinde Dipnot Ekle veya Son Not Ekle seçeneğini belirleyin.
 3. Dipnot veya son notta yazmak istediklerinizi girin.
 4. Notun başındaki numaraya veya simgeye çift tıklayarak belgede kaldığınız yere geri dönün.

Dipnot çizgisi nasıl ayarlanır?

Dipnot veya son not ayırıcısını kaldırma veya değiştirme Belgenizin en altında Dipnotlar bölmesi görüntülenir. Giriş sekmesindeki seçenekleri seçerek ayırıcının rengini veya stilini düzenleyebilirsiniz veya ayırıcıları silmek için Dipnotlar listesinde Dipnot Ayırıcısı’ne tıklayın ve ayırıcı çizgiyi seçin ve silin.

Microsoft Word programında çalışma sayfaya dipnot eklemek için hangi menüyü kullanmam gerekir?

Dipnot ekleme Başvurular sekmesini açmak için Alt+S tuşlarına basın. Dipnot Ekle seçeneğini seçmek için F tuşuna basın.

Ms Word’de dipnot eklemek için hangi işlemler yapılmalıdır?

Genellikle, dipnotlar sayfanın en altında, sonnotları ise belgenin veya bölümün sonuna gelecek şekilde görünür. Son Not ekle

 1. Son not eklemek istediğiniz yeri tıklatın.
 2. Sonnot eklemek > Ekle ‘yi tıklatın. Word metne bir başvuru işareti yerleştirir ve son notu belgenin sonuna ekler.
 3. Son not metnini yazın.
You might be interested:  FAQ: Microsoft Office Ödev Kapakları Nasıl Yapılır?

Word filigran nedir?

Filigranlar, belge metninin arkasında, tüm sayfalarda yer alan metin veya resimlerdir. Filigranları Sayfa Düzeni veya Tam Ekran Okuma görünümünde ya da yazdırılan bir belgede görebilirsiniz.

Word belgelerinde son notlar ne amaçla kullanılır?

Dipnotlar ve son notlar, yazınıza ana metnin dışına fazladan bilgi eklemek için kullanılır. Onları sözlü olarak düşünün, sadece yazılı olarak. Çalışmanıza yan yorumlar eklemek veya kitaplar, makaleler veya web siteleri gibi diğer yayınları alıntılamak için dipnotları ve son notları kullanabilirsiniz.

Dipnot numarası noktadan önce mi sonra mı?

Arapça eser adlarındaki “kitab” kelimesi kısaltılmamalı, “kitab” kelime- sinden sonra gelen kelime büyük harfle yazılmalıdır: “K.el-Hac” ya da “Kitâbü’l- hac” değil “Kitâbü’l-Hac”. Dipnot işaretleri virgül, nokta gibi imla işaretlerininden sonra olmalıdır.

Dipnota ne yazılır?

Başka bir anlatımla dipnot, sayfa altına yazılan ve o sayfadaki bilgiler ile ilgili açıklayıcı notların bütününe verilen isimdir. Dipnot biraz kaynakçaya da benzetilebilir. Dipnot, bir eserin, yararlanılan kaynaklarını gösteren ve eserin sonunda yer alan kaynakça gibi bir fonksiyonu üstlenmiştir.

Kılavuz çizgileri hangi menüden eklenir?

Kılavuz çizgilerini göstermek için, Excel, PowerPoint veya Word sekmesinde Görünüm sekmesine tıklayın ve Kılavuz Çizgileri kutusunu işaretleyin.

Word kısayolları nelerdir?

Genel kullanım kısayolları:

 • Ctrl + N: Yeni belge oluşturma.
 • Ctrl + O: Mevcut belge açma.
 • Ctrl + S: Açık olan belgeyi kaydetme.
 • F12: Açık olan belgeyi farklı kaydetme.
 • Ctrl + W: Belge kapatma.
 • Ctrl + Z: Son işlemi geri alma.
 • Ctrl + Y: Son işlemi yeniden yapma.
 • Alt + Ctrl + S: Açık olan pencereyi bölme.

Word’de satır başı yapmak için hangi tuşa basılır?

Bir paragrafın ilk satırına girinti eklemek için, imlecinizi paragrafın başına getirin ve sekme tuşuna basın. Bir sonraki paragrafa başlamak için Enter tuşuna bastığınızda ilk satırı girintili olur.

You might be interested:  Readers ask: Microsoft Office Ürünleri Ne Işe Yarar?

Word’de varsayılan alıntı stili nedir?

Varsayılan olarak, Word alıntılar için APA stilini kullanır, ancak bunu “Ekle Atıla” düğmesinin hemen yanındaki “ Stil ” açılır menüsünden başka bir seçenek seçerek değiştirebilirsiniz.

Dipnot nasıl eklenir klavyede?

Dipnotlar ve Son Notlar için PC Klavye Kısayolları Dipnot eklemek için Alt + Ctrl + F tuşlarına basın.

Son not nedir?

Dipnot sayfanın sonunda olan ve o sayfada olan bir olayı, bir kişiyi açıklamak için kullanılır.Dipnot yapacağınız kelimenin üstünde kaçıncı dipnot ise o rakam gözükür. Dipnota Başvurular sekmesinden ulaşabiliriz. Sonnot belgenin sonunda yani son sayfada olur. Sonnot yapacağınız kelimenin üstünde i harfi gözükür.

Belgeye Üstbilgi ve altbilgi eklemek için aşağıdakilerden hangi yöntem kullanılır?

Üst bilgi veya alt bilgi ekleme

 • Ekle > Üst Bilgi veya Alt Bilgi ‘ye gidin.
 • Kullanmak istediğiniz üst bilgi stilini seçin.
 • Üst bilgi veya alt bilgi için metin ekleyin veya metni değiştirme.
 • Çıkmak için Üst Bilgi ve Alt Bilgiyi Kapat’ı seçin veya Esc tuşuna basın.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post

Adblock
detector