Question: Html Açıklama Satırı Nasıl Eklenir?

0 Comments

Açıklama satırı için ne kullanılır?

Açıklama satırları adındanda anlaşıldığı gibi CSS kodları açıklamak için kullanılır ve sonradan kod üzerinde bir düzenleme yapacağımız zaman bize yardımcı olurlar. Açıklama satırları tarayıcılar tarafından göz ardı edilir. Bir CSS açıklama satırı “/*” ile başlar ve “*/” ile biter.

CSS de açıklama nasıl eklenir?

Açıklama yazmadan önce /* karakterlerini, açıklamayı yazdıktan sonra da */ karakterlerini yazarız. Bu karakterler arasında kalan kısım sadece kodu yazan kişiler tarafından okunur.

Açıklama satırı nasıl yazılır?

C dilinde yorum satırları aşağıdaki gibi yazılır: 1-“ // ” ifadesi kullanılarak yorum satırı oluşturulur. //Bu bir yorum satırıdır. 2-“/*” ve “*/” ifadeleri kullanılarak yorum satırı veya açıklaması yapılır.

Stil şablonlarına açıklama satırı eklemek için ne kullanılır?

NOT: Stil şablonlarımızı yazarken açıklama satırı eklemek için /* ……… */ karakterleri kullanılır.

Açıklama satırı nedir?

Açıklama satırı programcıya uzayıp giden kodların arasına kendine göre notlar almasına imkan veren bir yöntemdir. Kodlama yaparken yapacağımız Website Kod sayfası birkaç satırdan oluşacağı gibi onlarca sayfadanda oluşabilir.

You might be interested:  FAQ: Html Link Nasıl Verilir?

Pythonda yorum satırı nasıl yapılır?

Python programlama dilinde tek satır halinde açıklama satırı eklemek için # işareti kullanılır. # Satırın başı ve sonu arasındaki herhangi bir metin ve kodun Python programlama dili tarafından yok sayılır ve çalıştırılmaz. # işareti -> Alt Gr + 3 kısayol tuşları ile konulur.

Javascript ile çok satırlı yorum nasıl yazılır?

Javascriptte çok satırlı yorum yapmak Çok satırlı kodlar; slash ve yıldız ile yapılır “ /* burası yorum satırı */ ” örneğinde olduğu gibi burası yorum satırı yazan yere ne yazarsanız yazın ekrana bastırılmayacaktır.

HTML koduna Yorum eklemek için hangisi kullanılır?

HTML Etiketleri İçinde Yorum Satırı

 1. Yorum etiketi, kaynak koda yorum eklemek için kullanılır. Yorumlar tarayıcılarda görüntülenmez.
 2. Kullanımı: <! ––
 3. Örnek: <!–
 4. Tanımı:
 5. Kullanımı:
 6. Örnek:
 7. Tanımı:
 8. Tek Satır Yorumları

HTML ve CSS arasındaki fark nedir?

asıl fark HTML ile CSS arasında ki HTML, bir web sayfasının yapısını oluşturmak için kullanılan bir işaretleme dilidir, CSS ise web sayfalarını daha da belirgin hale getirmek için kullanılan bir stil dilidir.

C dilinde açıklama satırı nereye yazılır?

C ‘ de // işareti kullanıldığı satırı yorum satırı yapar. C ‘ de peşpeşe gelen birden fazla satırları, yorum satırı yapmak için yorum satırı olacak olan en baştaki satırın başına /* işareti ve yorum satırı olacak en son satırının sonuna */ işareti konulmalıdır. satırıdır.

Bir programda açıklama satırları hangi sembol ile gösterilir?

Pascal’da açıklama satırı olarak (*,*) yada {,} şeklinde işaretler kullanır.

C++ yorum satırı ne işe yarar?

Yorum Satırları, C ++ koduna ekleyebileceğiniz açıklayıcı ifadelerdir. Kaynak kodu okuyanlar için açıklayıcı ifadeleri barındırır. C ++, tek satırlı ve çok satırlı yorumları yazılabilir. C++’ın derleyicisi tarafından yorum satırları bir açıklama olarak görür ve dikkate almaz.

You might be interested:  Quick Answer: Html Dosyasını Hangi Program Açar?

CSS özelliği tanımlarken Web sitemizdeki tüm sayfalarda aynı stil özelliklerini kullanmak istediğimizde hangi CSS çeşidini kullanırız?

Global stil şablonu ise sitemiz içerisindeki tüm sayfalarda aynı stil özelliklerini kullanmak istediğimizde kullanırız.

Stil şablonu CSS özellikleri nedir?

CSS (Cascading Style Sheets); Stil şablonları anlamına gelmektedir. CSS kendine ait kuralı olan bir tanımlama dilidir. Esnek şablonlar hazırlama olanağı vermekle beraber, web siteleri için renk, yazı tipi, büyüklük gibi özelliklerini değiştirme imkanı sunar. Bu tekniğin en önemli özelliği kullanımındaki esnekliktir.

CSS nedir çeşitleri nelerdir?

CSS ve Çeşitleri

 • Yerel CSS.
 • Genel CSS.
 • Harici (Dış) CSS.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post

Adblock
detector