‘array length sıralama’ Arama Sonuçları

Php’de dizileri anahtar (key) ve değer (value) uzunluğuna (length) göre sıralayan hazır sıralama fonksiyonu bulunmuyor. Bu işlemi kolaylıkla yapmak için Php‘de bulunan usort() ve uksort() fonksiyonlarından yararlanabiliriz. Bu fonksiyonlar dizileri kullanıcı tanımlı sıralama yapmaya yarar. Fonksiyonun başındaki u harfi user anlamına gelir. usort() ve uksort() fonksiyonu iki parametre alır. Birinci parametre sıralama yapılacak dizi, ikinci parametre kullanıcı tanımlı fonksiyondur. usort() ve uksort() arasındaki fark: usort değere, uksort anahtara göre sıralama yapar.  Aşağıdaki kod diziyi değer uzunluğuna göre sıralar. Yazının Devamı →