Php 5.2 ile gelen filter kütüphanesi üzerine yaklaşık bir yıl önce yazdığım fakat yayınlama fırsatı bulamadığım e-kitabı henüz paylaşma fırsatım oldu.

Belgede php 5 filter kütüphanesi ile filtreleme, doğrulama ve temizleme işlemlerinin nasıl yapılabileceği anlatılmakta. Belge toplam 16 sayfadan oluşuyor. İstifade etmeniz dileğiyle.

Yazım Tarihi: 30 Aralık 2011

Belgeyi İndir

php mysql preparePrepare, execute edilmek (çalıştırılmak) üzere bir sql deyimini hazırlar. Performans arttırıcı etkisinin yanı sıra sql injection saldırılarını engellemede yardımcı olur. Mysql prepare, Php 5 ile gelen mysqli kütüphanesi ve Pdo ile kullanılabilir. Bu ifade aynı sorguyu farklı yerlerde birçok kez kullanmamıza imkân sağlar. Bu işlemin mantığı şudur, Mysql’e daha sonra kullanmak üzere bir sorgu şablonu gönderirsiniz, daha sonra şablonda belirttiğiniz işaretleri değiştirerek sorgu şablonunuzu istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Özellikle toplu veri girişlerinde faydalı olmakla beraber, veri çekerken ve veri güncellerken de kullanılır. Yazının Devamı →

mysql-yorumMysql, tablo oluştururken tablolara ve sütunlara açıklama ve yorumlar eklemenize imkân sağlar. Pek kullanılmayan bu özellik son derece yararlıdır. Eğer onlarca tablodan ve çok daha fazla sayıda sütundan oluşan veritabanınız üzerinde, ilk oluşturma tarihinden bir müddet sonra değişiklik yapmak isterseniz bu açıklamalar imdadınıza koşacaktır. Yazının Devamı →

Php’de dizileri anahtar (key) ve değer (value) uzunluğuna (length) göre sıralayan hazır sıralama fonksiyonu bulunmuyor. Bu işlemi kolaylıkla yapmak için Php‘de bulunan usort() ve uksort() fonksiyonlarından yararlanabiliriz. Bu fonksiyonlar dizileri kullanıcı tanımlı sıralama yapmaya yarar. Fonksiyonun başındaki u harfi user anlamına gelir. usort() ve uksort() fonksiyonu iki parametre alır. Birinci parametre sıralama yapılacak dizi, ikinci parametre kullanıcı tanımlı fonksiyondur. usort() ve uksort() arasındaki fark: usort değere, uksort anahtara göre sıralama yapar.  Aşağıdaki kod diziyi değer uzunluğuna göre sıralar. Yazının Devamı →

selectinto ifadesi sorgu sonucunu herhangi bir dosyaya kaydetmemizi, ya da bir değişkende depolamamızı sağlar. Bu yöntemle veri tabanında bulunan verileri dosyaya kaydederek yedekleyebiliriz. Az önce yazdığımız selectinto ifadesinde bulunan üç nokta yerine sütun isimleri ya da * işareti gelmelidir. Select … into ile aldığımız yedeği load data infile ifadesiyle veri tabanına yükleyebiliriz. Bu ifade bazı seçeneklere sahiptir. Kullanımı temel olarak şu şekildedir: Yazının Devamı →