php-gdPhp ile resmin nasıl küçültülebildiğini ya da boyutunun nasıl değiştirildiğini gösteren birçok kod örneği mevcut, fakat nasıl yapıldığını anlatan Türkçe kaynak bulmak zor. Bu yüzden bu yazıyı yazarken yaptığımız işlemleri yeterince anlatmaya çalıştım.

Php resim işlemleri için birkaç eklentiyi desteklemektedir. Bu yazıda biz PHP 4.3’ten beri PHP paketiyle gelmekte olan GD kütüphanesini kullanacağız. Gd kütüphanesinin aktif olup olmadığını görmek için phpinfo() fonksiyonunu kullanıp GD bölümüne bakabilirsiniz. Yazının Devamı →

array_map fonksiyonu, Php’nin pratik dizi işlemleri fonksiyonlarından bir tanesidir. array_map bir dizi içindeki elemanlara tek, tek belirtilen fonksiyonu uygular. Uygulanacak fonksiyon Php‘nin sabit fonksiyonları olabileceği gibi kendi fonksiyonumuzda olabilir. Basit bir örnekle fonksiyonun kullanımına bakalım. Yazının Devamı →

mysql-tarihMysql’de iki tarih arasındaki farkı bulmak için datediff() ve timediff() fonksiyonlarını kullanabiliriz. Bu fonksiyonlar iki parametre alır. Bu parametreler date ya da datetime formatında olmalıdır. Fonksiyon birinci tarihten ikinci tarihi çıkartarak aradaki tarih farkını döndürür. İkinci tarih birinci tarihten büyükse eksi sonuç döner (- 10 gibi). Basit bir örnek yapalım.

Yazının Devamı →

database-designVeritabanını tasarlanırken veri bütünlüğü, optimizasyon, normalizasyon vs. gibi kurallar ve işlemler göz önünde bulundurulur. Temel olarak veri tekrarı önlenmeli, veri bütünlüğü sağlanmalı, tablolar arası ilişkiler kurulmalı ve normalizasyon uygulanmalıdır. Veritabanı normalizasyonu başka bir yazımızın konusu olmaya adaydır. Bu yazıda bahsedilmeyecektir.

Veritabanı tasarlanırken önce nesneler tanımlanır. Eğer bir e-ticaret sitesi yapıyorsak üyeler, ürünler, siparişler birer nesnedir. Tanımladığımız her nesne için bir tablo oluşturulur. Üyelerin bilgileri, ürünlerin detayları gibi veriler ayrı tablolarda tutulurlar. Yazının Devamı →

mysql-dateMysql’de tarih işlemleri için birçok kullanışlı fonksiyon bulunur. Adddate() ve curdate() fonksiyonları kullanışlı tarih fonksiyonlarındandır. Addate() fonksiyonu belirtilen tarihe belirli bir zaman ekler ve gelecek tarihi döndürür. Curdate() fonksiyonu ise şu anki tarihi “yıl-ay-gün” ya da “yılaygün” formatında döndürür. Curdate() fonksiyonu parametre almaz. Addate() fonksiyonu iki parametre alır ve iki şekilde çağrılabilir. Yazının Devamı →