Mysql tablo ve sütunlara yorum eklemek

Tarih: 23 Ocak 2013 Kategori: Mysql 1 Yorum

mysql-yorumMysql, tablo oluştururken tablolara ve sütunlara açıklama ve yorumlar eklemenize imkân sağlar. Pek kullanılmayan bu özellik son derece yararlıdır. Eğer onlarca tablodan ve çok daha fazla sayıda sütundan oluşan veritabanınız üzerinde, ilk oluşturma tarihinden bir müddet sonra değişiklik yapmak isterseniz bu açıklamalar imdadınıza koşacaktır.

Tablo oluştururken tablolara yorum eklemek

CREATE TABLE omesaj (
    mesaj VARCHAR(100) COMMENT 'Mesajların metni bu sütunda tutulur'
) COMMENT='Mesajlar bu tabloda tutulur';

Yukarıdaki sql sorgusunu çalıştırdığınızda omesaj isimli bir tablo, mesaj isimli bir sütun oluşturur. Tablo ve sütun oluşturulurken comment sözcüğü ile belirttiğimiz yorum eklenir.

Tablo oluşturduktan sonra yorum eklemek ve düzenlemek

ALTER TABLE omesaj COMMENT = 'Yorumu güncelliyoruz';

Yukarıdaki sorgu hem mevcut yorumu düzenlemek, hem de yeni yorum eklemek için kullanılır. Aşağıdaki sorgu da sütunlardaki yorumları güncellemek ve eklemek için kullanılır.

ALTER TABLE  `omesaj` CHANGE  `mesaj`  `mesaj` VARCHAR( 100 ) COMMENT 'Sütundaki yeni yorum';

ALTER TABLE ifadesiyle sadece sütundaki yorum değil diğer özellikler de değiştirilebilir. Yukarıdaki sorguda sütun adının iki kere geçtiğini görüyorsunuz. Eğer sütun adını değiştirmek isteseydik ikinci tırnak içindeki sütun adını değiştirerek sütuna yeni isim verebilirdik. Alter Table ifadesi konumuz dışı olduğundan ve anlatmak için daha geniş bilgi vermek gerektiğinden burada kısaca geçiyoruz.

Tablolardaki yorumları görmek için:

show table status like 'omesaj';

Sorgusundan yararlanabiliriz. “Show table status” ifadesi tablo hakkında birçok bilgi verecektir. Bu bilgilerin en sonuncusu tablo yorumlarıdır.

Sütunlara eklenmiş yorumları görmek için:

SHOW FULL COLUMNS FROM omesaj;

Bu sorgu da birçok bilgiyle beraber sütunlara eklenmiş yorumları da gösterir. Yazıyı burada bitirirken sizlere bol yorumlu veritabanı tasarımları diliyorum.

1 Yorum

Yorum Yapın