Mysql character_length fonksiyonu

Mysql character_length() fonksiyonu adından da anlaşılacağı gibi bir karakter katarının uzunluğunu yani karakter sayısını döndürür. Çok fazla kullanım ihtiyacı duymuyoruz fakat where ile kullanıldığında bazı durumlarda bir hayli işe yarayabiliyor. Örneğin şifresi 5 karakterin altında olan, ya da kullanıcı adı 10 karakterin üzerinde olan üyeleri listelemek istediğimizde bu işlemi basit bir şekilde bu fonksiyonla yapabiliyoruz.

select character_length('altayalp');

Bu şekilde kullanım sadece karakter katarının harf sayısını verir. Sorgunun çıktısı “8” olacaktır.

select uyead, character_length(uyead) from uyeler;

Yukarıdaki sorgu üyeler tablosundan uyead sütununu ve üyelerin adlarının karakter sayısını döndürür. Sorgunun sonucu:

Altayalp - 8
İzzet - 5

Şeklinde olacaktır. Where deyimi ile kullandığımızda daha da kullanışlı olmaktadır.

select uyead, character_length(uyead) from uyeler where character_length(
uyead) > 5;

Yukarıdaki sorgu üye adı 5 karakterden büyük olan kayıtları listeler. Bir önceki sorgudaki “İzzet” ismi elenecektir. Sorgunun sonucu:

Altayalp - 8

olacaktır.
İyi çalışmalar.

Henüz Yorum Yapan Olmadı

Yorum Yapın