Php dersleri, makaleleri ve ipuçları

php-gdPhp ile resmin nasıl küçültülebildiğini ya da boyutunun nasıl değiştirildiğini gösteren birçok kod örneği mevcut, fakat nasıl yapıldığını anlatan Türkçe kaynak bulmak zor. Bu yüzden bu yazıyı yazarken yaptığımız işlemleri yeterince anlatmaya çalıştım.

Php resim işlemleri için birkaç eklentiyi desteklemektedir. Bu yazıda biz PHP 4.3’ten beri PHP paketiyle gelmekte olan GD kütüphanesini kullanacağız. Gd kütüphanesinin aktif olup olmadığını görmek için phpinfo() fonksiyonunu kullanıp GD bölümüne bakabilirsiniz. Yazının Devamı →

array_map fonksiyonu, Php’nin pratik dizi işlemleri fonksiyonlarından bir tanesidir. array_map bir dizi içindeki elemanlara tek, tek belirtilen fonksiyonu uygular. Uygulanacak fonksiyon Php‘nin sabit fonksiyonları olabileceği gibi kendi fonksiyonumuzda olabilir. Basit bir örnekle fonksiyonun kullanımına bakalım. Yazının Devamı →

Php 5.2 ile gelen filter kütüphanesi üzerine yaklaşık bir yıl önce yazdığım fakat yayınlama fırsatı bulamadığım e-kitabı henüz paylaşma fırsatım oldu.

Belgede php 5 filter kütüphanesi ile filtreleme, doğrulama ve temizleme işlemlerinin nasıl yapılabileceği anlatılmakta. Belge toplam 16 sayfadan oluşuyor. İstifade etmeniz dileğiyle.

Yazım Tarihi: 30 Aralık 2011

Belgeyi İndir

php mysql preparePrepare, execute edilmek (çalıştırılmak) üzere bir sql deyimini hazırlar. Performans arttırıcı etkisinin yanı sıra sql injection saldırılarını engellemede yardımcı olur. Mysql prepare, Php 5 ile gelen mysqli kütüphanesi ve Pdo ile kullanılabilir. Bu ifade aynı sorguyu farklı yerlerde birçok kez kullanmamıza imkân sağlar. Bu işlemin mantığı şudur, Mysql’e daha sonra kullanmak üzere bir sorgu şablonu gönderirsiniz, daha sonra şablonda belirttiğiniz işaretleri değiştirerek sorgu şablonunuzu istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Özellikle toplu veri girişlerinde faydalı olmakla beraber, veri çekerken ve veri güncellerken de kullanılır. Yazının Devamı →

Php’de dizileri anahtar (key) ve değer (value) uzunluğuna (length) göre sıralayan hazır sıralama fonksiyonu bulunmuyor. Bu işlemi kolaylıkla yapmak için Php‘de bulunan usort() ve uksort() fonksiyonlarından yararlanabiliriz. Bu fonksiyonlar dizileri kullanıcı tanımlı sıralama yapmaya yarar. Fonksiyonun başındaki u harfi user anlamına gelir. usort() ve uksort() fonksiyonu iki parametre alır. Birinci parametre sıralama yapılacak dizi, ikinci parametre kullanıcı tanımlı fonksiyondur. usort() ve uksort() arasındaki fark: usort değere, uksort anahtara göre sıralama yapar.  Aşağıdaki kod diziyi değer uzunluğuna göre sıralar. Yazının Devamı →

123