Mysql dersleri, makaleleri ve ipuçları

event-scheduler

MySQL olay zamanlayıcısı (event scheduler) periyodik olarak veya sadece 1 kez tetiklenebilir olayları planlamak için kullanılır. Olay zamanlayıcısı Mysql’e 5.1.6 sürümünde eklenmiştir. Dolayısıyla alt sürümlerde desteklenmez.

Olay zamanlayıcısını Unix’te bulunan cron job (zamanlanmış görev) gibi düşünebilirsiniz.
Yazının Devamı →

mysql-tarihMysql’de iki tarih arasındaki farkı bulmak için datediff() ve timediff() fonksiyonlarını kullanabiliriz. Bu fonksiyonlar iki parametre alır. Bu parametreler date ya da datetime formatında olmalıdır. Fonksiyon birinci tarihten ikinci tarihi çıkartarak aradaki tarih farkını döndürür. İkinci tarih birinci tarihten büyükse eksi sonuç döner (- 10 gibi). Basit bir örnek yapalım.

Yazının Devamı →

database-designVeritabanını tasarlanırken veri bütünlüğü, optimizasyon, normalizasyon vs. gibi kurallar ve işlemler göz önünde bulundurulur. Temel olarak veri tekrarı önlenmeli, veri bütünlüğü sağlanmalı, tablolar arası ilişkiler kurulmalı ve normalizasyon uygulanmalıdır. Veritabanı normalizasyonu başka bir yazımızın konusu olmaya adaydır. Bu yazıda bahsedilmeyecektir.

Veritabanı tasarlanırken önce nesneler tanımlanır. Eğer bir e-ticaret sitesi yapıyorsak üyeler, ürünler, siparişler birer nesnedir. Tanımladığımız her nesne için bir tablo oluşturulur. Üyelerin bilgileri, ürünlerin detayları gibi veriler ayrı tablolarda tutulurlar. Yazının Devamı →

mysql-dateMysql’de tarih işlemleri için birçok kullanışlı fonksiyon bulunur. Adddate() ve curdate() fonksiyonları kullanışlı tarih fonksiyonlarındandır. Addate() fonksiyonu belirtilen tarihe belirli bir zaman ekler ve gelecek tarihi döndürür. Curdate() fonksiyonu ise şu anki tarihi “yıl-ay-gün” ya da “yılaygün” formatında döndürür. Curdate() fonksiyonu parametre almaz. Addate() fonksiyonu iki parametre alır ve iki şekilde çağrılabilir. Yazının Devamı →

php mysql preparePrepare, execute edilmek (çalıştırılmak) üzere bir sql deyimini hazırlar. Performans arttırıcı etkisinin yanı sıra sql injection saldırılarını engellemede yardımcı olur. Mysql prepare, Php 5 ile gelen mysqli kütüphanesi ve Pdo ile kullanılabilir. Bu ifade aynı sorguyu farklı yerlerde birçok kez kullanmamıza imkân sağlar. Bu işlemin mantığı şudur, Mysql’e daha sonra kullanmak üzere bir sorgu şablonu gönderirsiniz, daha sonra şablonda belirttiğiniz işaretleri değiştirerek sorgu şablonunuzu istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Özellikle toplu veri girişlerinde faydalı olmakla beraber, veri çekerken ve veri güncellerken de kullanılır. Yazının Devamı →

12