Apache “Could not reliably determine the server’s…” hatası

Bir önceki yazımda Ubuntu üzerinde Lamp Server kurulumunu anlatmıştım. Kurulumdan sonra bazı değişiklikler yaptı ve Apache’yi yeniden başlattığınızda “apache2: Could not reliably determine the server’s fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the ‘ServerName’ directive globally to suppress this message” hatasını alırsanız:

gksudo gedit /etc/apache2/apache2.conf

Komutu ile apache2.conf dosyasını açıp en alt satıra:

ServerName localhost

Satırını ekleyin. Dosyayı kapatın ve Apache’yi yeniden başlatın.

sudo service apache2 restart

Henüz Yorum Yapan Olmadı

Yorum Yapın