Şubat, 2013 Tarihine ait yazılar

database-designVeritabanını tasarlanırken veri bütünlüğü, optimizasyon, normalizasyon vs. gibi kurallar ve işlemler göz önünde bulundurulur. Temel olarak veri tekrarı önlenmeli, veri bütünlüğü sağlanmalı, tablolar arası ilişkiler kurulmalı ve normalizasyon uygulanmalıdır. Veritabanı normalizasyonu başka bir yazımızın konusu olmaya adaydır. Bu yazıda bahsedilmeyecektir.

Veritabanı tasarlanırken önce nesneler tanımlanır. Eğer bir e-ticaret sitesi yapıyorsak üyeler, ürünler, siparişler birer nesnedir. Tanımladığımız her nesne için bir tablo oluşturulur. Üyelerin bilgileri, ürünlerin detayları gibi veriler ayrı tablolarda tutulurlar. Yazının Devamı →

mysql-dateMysql’de tarih işlemleri için birçok kullanışlı fonksiyon bulunur. Adddate() ve curdate() fonksiyonları kullanışlı tarih fonksiyonlarındandır. Addate() fonksiyonu belirtilen tarihe belirli bir zaman ekler ve gelecek tarihi döndürür. Curdate() fonksiyonu ise şu anki tarihi “yıl-ay-gün” ya da “yılaygün” formatında döndürür. Curdate() fonksiyonu parametre almaz. Addate() fonksiyonu iki parametre alır ve iki şekilde çağrılabilir. Yazının Devamı →